Gartner/landscaping

Plenklipping

Plenen er hagens gulv, og det trenger å vedlikeholdes. Plenen må klippes i riktig høyde og tilføres næringen den trenger for å holde seg grønn og frodig gjennom hele sommeren. Vi tilstreber alltid å gjøre din plen til den grønneste og beste i hele nabolaget.